MỘT HÀNH TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN PHẨM DỊCH VỤ
THEO SỨ MẠNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Chuỗi đại lý nhượng quyền Cà Phê Bà Già triển khai để hỗ trợ việc làm cho người lao động địa phương.


- Sử dụng công nghệ hiện đại để chọn lọc những hạt cà phê đủ chất lượng, vận chuyển từ Tây Nguyên về nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

GÓI 1: KINH TẾ

Được cung cấp quầy bán hàng, không cần hoàn lại

Giá: 25.000.000 VNĐ giảm còn 5.000.000 VNĐ

 NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ

GÓI 2: ĐỒNG HÀNH

Được cung cấp quầy bán hàng, hoàn lại khi hết hợp đồng

Giá: 25.000.000 VNĐ giảm còn 3.000.000 VNĐ

 NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ

GÓI 3: VƯỢT KHÓ

Được cung cấp quầy bán hàng, hoàn lại khi hết hợp đồng

Hỗ trợ: 25.000.000 VNĐ phí nhượng quyền. Không cần thanh toán, nhận ngay quầy bán.

 NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ